Nieuws

Lees hier de laatste updates van Zorgstem.

Zorgstem treft maatregelen vanwege coronavirus

13 maart 2020

Op dit moment worden in Nederland ingrijpende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen. Ook Zorgstem neemt adviezen van het kabinet en het RIVM ter harte om te voorkomen dat we voor elkaar en onze cliënten een risicofactor worden en/of bijdragen aan de verdere verspreiding van het virus.

We hebben daarbij gezocht naar manieren om zo goed mogelijk bereikbaar te blijven voor onze cliënten: mensen die met de Wet zorg en dwang te maken (kunnen) krijgen. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk ons cliëntenvertrouwenswerk blijven voortzetten. De vorm waarin we dat doen is tijdelijk anders.

Onze maatregelen gelden vooralsnog tot 6 april 2020:

  • Intake gesprekken met nieuwe cliënten vinden telefonisch plaats.
  • Voor (klacht)gesprekken met cliënten en medewerkers van zorgaanbieders wordt in overleg met de betrokkenen gekeken of de afspraak telefonisch plaats kan vinden, of verzet kan worden naar een later tijdstip.
  • Groepsbezoeken door cliëntenvertrouwenspersonen aan zorgaanbieders komen te vervallen. In plaats daarvan leggen de cliëntenvertrouwenspersonen telefonisch contact. Zij overleggen met de betrokken zorgaanbieders hoe dit praktisch gezien het beste georganiseerd kan worden. Insteek daarbij is dat de betreffende mensen de mogelijkheid krijgen om zonder belemmering en vrijuit te kunnen praten met een cliëntenvertrouwenspersoon.

We blijven goed bereikbaar voor al onze cliënten via ons centrale nummer 088 6781000, via info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl en via het contactformulier op deze website.

Tot slot
We volgen het coronanieuws op de voet. Mocht het nodig zijn om de maatregelen weer aan te passen, dan vermelden wij het op deze webpagina.

Op de website van het RIVM staat meest actuele informatie over het coronavirus.

Werken bij Zorgstem? Bekijk de mogelijkheden.
Werken bij Zorgstem